Overslaan en naar de inhoud gaan
Please enable JS

Training & advies

Op basis van decennialange ervaring en gedifferentieerde expertise helpt het Institute of Strategic Relationship Management (ISRM) uw organisatie om stapsgewijs meer grip op uw netwerk te verkrijgen en de effectiviteit te maximaliseren. Een professioneel relatiemanagement zorgt voor het behalen van doelstellingen door het voeren van de juiste netwerkregie. Het ISRM biedt een integrale oplossing; onze aanpak richt zich op de strategische, tactische en operationele aspecten van het relatiemanagement (lees verder onderaan deze pagina).

Toegang tot de juiste netwerken en een wederkerige relatie met de juiste mensen

 

 

ISRM biedt training en/of advies op maat, volledig afgestemd op de unieke cultuur en situatie van uw organisatie:

Training

De maatwerktrainingen van ISRM zijn inspirerend en leiden de deelnemers op interactieve wijze door de concrete stappen die nodig zijn om het relatiemanagement verder te professionaliseren. Naast een uiteenzetting van onze unieke visie op relatiemanagement bestaan onze trainingen uit real-life business cases, discussies en/of groepsopdrachten.

Advies

ISRM levert advies op alle stappen van het relatiemanagement. Na een intensieve scan van de huidige situatie zal in overleg worden besloten wat binnen uw organisatie dient te worden verstevigd. In nauwe afstemming met de interne verantwoordelijke(n) wordt een plan uitgezet en zal ISRM de uitwerking en implementatie van de stappen op zich nemen.

 

Martin van Pernis
Voormalig CEO Siemens Nederland

Het Institute of Strategic Relationship Management is dé Nederlandse expert in relatiemanagement.

Tom Verbelen
Directeur Gemeente Antwerpen

Strategisch relatiemanagement begint academisch en eindigt operationeel; de unieke en complete visie van het Institute of Strategic Relationship Management heeft mij geïnspireerd om het relatiemanagement binnen onze organisatie nog verder te professionaliseren.

Tanja Dik
Voormalig CEO Stage Entertainment

Strategisch relatiemanagement levert maximale toegevoegde waarde en efficiency van netwerken en relaties.

Annemarije Chamuleau
Sponsor-/fondsenwerver & relatiemanager Theater Zuidplein

De postgraduate-opleiding 'Strategisch Relatiemanagement' was inspirerend en leerzaam. Het geeft een integrale visie op het bouwen of verstevigen van een meetbaar en doelmatig netwerk. Ik heb het gebruikt om het relatiemanagement van Theater Zuidplein verder te professionaliseren om zo onze strategische doelstellingen te behalen.

 

Vanessa Dobbe
Corporate Communicatieadviseur Rabobank Regio Den Haag

De postgraduate 'Strategisch Relatiemanagement' is een echte aanrader; het vertalen van een bedrijfsstrategie naar een netwerkstrategie. Dit en meer leer je tijdens deze inspirerende opleiding die veel energie geeft.

Ons team van experts

Netwerk visie

Waarom is het hebben van een goed netwerk zo belangrijk en met welk doel willen wij ons relatiemanagement inzetten?  

De netwerkvisie geeft zingeving en richting. De netwerkvisie is de basis voor de relatiemanagementstrategie. De netwerkvisie wordt goed gecommuniceerd, zorgvuldig geïmplementeerd en breed gedragen.

Relatie management strategie

Hoe gaat het relatiemanagement ons helpen onze doelstellingen te behalen?

Het algehele beleid is vertaald naar een relatiemanagementstrategie en is uitgewerkt in meetbare doelstellingen (per afdeling).

Return on Relations

Hoe wordt de (economische) waarde van een relatie en het relatiemanagement berekend?

Het maken van verantwoorde keuzes over de investering in relatiemanagement.

Stakeholders

Wie zijn de huidige en gewenste relaties?

De huidige en gewenste stakeholders zijn in kaart gebracht. Hierin is een verdieping aangebracht zodat de wederzijdse belangen en (on-)mogelijkheden bekend zijn.

Management relaties

Hoe wordt het relatiemanagement gestructureerd en de relaties gemanaged?

In het relatiemanagementplan wordt bepaald welke doelstellingen het komende jaar worden behaald met welke relaties, netwerkteams en netwerkactiviteiten. Er is vastgesteld welke (digitale/CRM) middelen nodig zijn.

 

Interne verantwoorde- lijkheid

Hoe wordt de interne verantwoordelijkheid zo efficiënt mogelijk georganiseerd?

Het vaststellen van het relatiemanagement-organogram: Het formeren van netwerk-teams en het bepalen wie verantwoordelijk zijn voor het management van het netwerk. Het formuleren van heldere taken, rollen en verantwoordelijkheden. Het motiveren van de betrokkenen.

Van huidig naar gewenst

Hoe wordt de transitie naar een moderne en effectieve netwerkorganisatie begeleid?

Er is bepaald hoe vanuit de huidige situatie de nieuwe gewenste situatie wordt bereikt: relatie-verandermanagement. Er is helderheid over wat een netwerkorganisatie is en hoe het bijdraagt aan het behalen van doelstellingen.

De ontmoeting

Wie zijn de netwerkers van een organisatie? Hoe professioneel zijn zij? Het identificeren van de kwaliteit van de netwerkers om te bepalen hoe zij worden ondersteund: getraind, geïnformeerd, begeleid, etc.

Hoe worden meetbare effectieve netwerkbijeenkomsten georganiseerd? De relatiemanagementstrategie wordt vertaald in een doelstelling voor elke ontmoeting/ event. De netwerkbijeenkomsten bieden de mogelijkheid om te ontmoeten en hun effectiviteit kan worden gemeten.